زمان برگزاری :   22 خرداد 1399
آخرین زمان ارسال مقاله :  11 خرداد 1399
اعلام نتایج داوری مقالات :  14خرداد 1398
آخرین زمان ثبت نام در کنفرانس : 16 خرداد 1399

 


c

 

ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1399/03/11
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1399/03/16
  • کنفرانس1399/03/22